Portal_background_image
مطالب ویژه

سفر وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به شهرستان محلات ← سفر زندي فر مديركل اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي به شهرستان محلات ← كميته برنامه ريزي شهرستان ← 🔻🔺 نشست قمري فرماندار شهرستان محلات و دكتر سليمي نماينده مردم شريف محلات و دليجان در مجلس شوراي اسلامي با خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان بمناسبت گراميداشت روز خبرنگار ← حضور رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مركزي در شهرستان محلات ←سومين جلسه شوراى ادارى شهرستان محلات با حضور دكتر الفت معاون محترم اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه، قمرى فرماندار شهرستان محلات، ائمه محترم جمعه شهر محلات و نيم ور، دكتر سليمى نماينده مردم شريف محلات و دليجان در مجلس و مسئولين شهرستان برگزارشد. سومين جلسه شوراى ادارى شهرستان محلات با حضور دكتر الفت معاون محترم اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه، قمرى فرماندار شهرستان محلات، ائمه محترم جمعه شهر محلات و نيم ور، دكتر سليمى نماينده مردم شريف محلات و دليجان در مجلس و مسئولين شهرستان برگزارشد.

پيشينه تاريخي

منطقه محلات در روزگار هخامنشی بخش کوچکی از ایالت ماد به شمار می رفته است وجود آثار باستانی آتشکده آتشکوه نشان می دهد که از زمان ساسانیان منطقه محلات و خصوصا"دره رودخانه قمرود محل استقرار جمعیت بوده است از دوران اسلامی این منطقه جزوایالت جبال بود و از زمان سلجوقیان تا قاجاریه جزءمنطقه عرب عجم شد .براساس کتیبه های موجود مربوط به هخامنشیان از محلات به عنوان ورکان نام برده شده است 

محلات همان گونه که از نام آن پیداست جمع محله واحتمالامنظور روستاهایی است که محلات آز انها تشکیل شده است .روستاهایا محله های پیل پایان ،ریوکان ،زنجیردان وگوشه .

در کتب تاریخ جغرافیایی مورخین عرب از محلات به نام ورکان یا رستاق وره دیده می شود ولی در زمان تسلط ایلخانان دیگر چنین نامی درکتب تاریخی مشاهده نمی گردد تا اوایل سلطنت صفویه که نام محلات در تواریخ دیده میشود .در مقدمه کتاب گنجینه آثار قم تالیف فیض می نویسد نام محلات قدمت تاریخی قیل از اسلام ندارد بلکه از نام گذاریها ی قرون وسطی است . چه که در تاریخ قم تالیف اواخر قرن چهارم به نام محلات برخورد نمی نمایم بلکه به جای آن از ورقان علیا و ورقان سفلی نام برده است که این نام هم معرب ورکان است .باری محلات را دو دهکده به نام دیه بالا ودیه پایین بود که به نام ورکان علیا و سفلی خواند ه میشدند از مجموعه بررسی ها ی انجام شده می توان نتیجه گرفت که در زمان صفویه ورکان به محلات تغییر نام یافته است .برای تایید این گفته به این منبع اشاره می شود ))سلطان مسعود میرزا ملقب به ظل السلطان پسر دوم ناصرالدین شاه در سن 1266راجع به جغرافیایی محلات می نویسید به محلات رفتیم بلوکی است سر سبزوغیر از شیر و خرس انواع شکار از هر قبیل کبک ،مرغابی ،گراز ،گوره خر ،قوچ،میش تیهو به قدری هست که شکارچی لذت عمرش می برد به مراتب بهتر از فارس و اصفهان و غیره .بلوک محلات دردوطرف رود کوچکی که مصعبش از کوههای فریدن است واقع شده چون دومحله یکی در دامنه کوه در شمال واقع شده سه چهار هزار قدم پایین تراز آن محله دیگری که طرف جنوب واقع شده  و در حقیقت دو قصبه است به این جهت محلات می گویند یعنی دومحله و این دومحله که دوقصبه بسیار بزرگ است فقط مشروب می شود از یک چشمه خدآفریده که ریشه کوه محلات به حکم خداوند تبارک وتعالی به قرب بیست سنگ آب صاف سرد و بسار خوب از یک نقطه می جوشد و از شمال به جنوب می ریزد و این دومحله را سیراب کرده صرف زراعت این دومحله می شود که در حقیقت دو قصبه است آنقدر باغات خوب و جاهای باصفا و شکارگاه های   خوب دارد که شخص از عهده توصیف آن بر نمی آید (تاریخ مسعودی چاپ سنگی دانشگاه تهران 1325)

در تاریخ 1325/9/4ش3206وزارت کشور هئیت وزیران در جلسه 1325/9/2بنا به پیشنهاد شماره 58817مورخ 1325/8/29وزارت کشور تصویب نمود

ا-بخش محلات تابع شهرستان قم از شهرستان مزبورمجزا  و تبدیل به شهرستان گردد 2-بخش خمین از شهرستان گلپایگان منتزع وتابع شهرستان محلات گردد 3-دهستانهای دلیجان و نراق به بخش تبدیل و مرکز آن دلیجان تابع شهرستان محلات شود 4-دهستان جاسب از شهرستان قم منتزع وضمیمه بخش نراق گردد

تصویب نامه دوم :هئیت وزیران در جلسه 37شهریور 1327به پیشنهاد شماره 46907/4707وزارت کشور وبا استفاده از تبصره 2از ماده2قانون تقسیمات کشوری تصویب نمودند که دهستان مشهد اردهال از شهرستان کاشان مجزاو ضمیمه بخش نراق از توابع شهرستان محلات گردد به موجب این دوتصویب نامه شهرستان محلات مشتمل بر 3 بخش محلات،خمین ودلیجان تشکیل گردید که جمعا"دارای یازده دهستان بود ه بعدها براساس تصمیمات هئیت وزیران در سال 1349خمین از شهرستان محلات منتزع وبه عنوان شهرستان مستقل درآمد ه ومتعاقب آن در سال 1357نیز دلیجان از شهرستان محلات جدا و به صورت یک شهرستان مستقل درآمده وشهرستان محلات با یک بخش 2شهر و 2 دهستان و 80آبادی دارای سکنه و185آبادی خالی از سکنه به مرکزیت شهرستان محلات تشکیل و تابع استان مرکزی گردید  


مطالب ویژه

آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها