1398/07/13 13:22
🔻🔺 بمناسبت هفته نيروي انتظامي صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي با حضور قمري فرماندار شهرستان
🔻🔺 بمناسبت هفته نیروی انتظامی صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی با حضور قمری فرماندار شهرستان محلات و دیگر مسئولین در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان برگزارشد. 🗓98/7/13

🔻🔺 بمناسبت هفته نیروی انتظامی  صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی با حضور قمری فرماندار شهرستان محلات و دیگر مسئولین در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان برگزارشد. 

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved