1398/07/18 12:36
🔻🔺 اولين نمايشگاه توانمندي هاي روستاييان شهرستان محلات با حضور قمري فرماندار شهرستان محلات
🔻🔺 اولین نمایشگاه توانمندی های روستاییان شهرستان محلات با حضور قمری فرماندار شهرستان محلات،دکتر سلیمی نماینده مردم شریف محلات و دلیجان در مجلس، بخشدار مرکزی و مسئولین شهرستان در فرهنگسرای اندیشه افتتاح شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved