1398/07/21 22:43
🔺🔻شهردار نيم ور و اعضاي نمايندگي نظام مهندسي شهر محلات و نيم ور با قمري فرماندار محلات ديدار و گفت و گو كردند.
🔺🔻شهردار نیم ور و اعضای نمایندگی نظام مهندسی شهر محلات و نیم ور با قمری فرماندار محلات دیدار و گفت و گو کردند. 🔻 در این دیدار در خصوص نحوه طراحی و نظارت بر ساخت و سازها بحث گفتگو شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved